Support for Hornslet og Segalt området

 

For Hornslet og Segalt kontaktes Erik Rasmussen på telefon 26 89 59 65 eller mail: er.rasmussen @ rosenholmsnet.dk

 

Kan Erik ikke træffes, kan Lotte Helmsby kontaktes på 26 89 59 63 , eller mail: mail @ rosenholmsnet.dk, hun vil så formidle det videre til anden tekniker.