(22. april 2019)

Referat af den ordinære generalforsamling den 25. februar 2019.

Findes her: Referat af generalforsamlingen den 25. februar 2019

  


(17. februar 2019)

Forslag til generalforsamlingen

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 


(5. januar 2019)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 25. februar 2019 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig.

 

 


(18. april 2018)

Referat af den ordinære generalforsamling den 26. februar 2018.

Findes her: Referat af generalforsamlingen den 26. februar 2018

 


(18. februar 2018)

Forslag til generalforsamlingen den 26. februar 2018 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Der er indkommet 2 forslag.

 

Dagsorden ser herefter således ud:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

    Forslag 1:

    Stillet af Jan Fischer.

    At man ikke opkræver for internetforbindelse pr. 1 marts og 12 måneder frem. Dette for at nedbringe vores fælles formue.

    Forslaget omfatter ikke ny tilmeldte i denne periode.

    Forslag 2:

    Stillet af Rosenholms Nets bestyrelse.

    Generalforsamlingen bedes forholde sig til hvordan frivillige og masteholdere kan kompenseres hvis net forbindelsen gøres gratis.

    Generalforsamlingen bedes bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de handlinger der vurderes at være nødvendige for at sikrer

    foreningen en fortsat drift.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 


(6. januar 2018)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 26. februar 2018 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig.

 


(3. Januar 2018)

Opkrævning udskudt en måned.

Bestyrelsen besluttede på sit møde i December at udsætte opkrævningen en måned da det vil betyde en mere simpel administration af årsafslutningen og det tilhørende regnskab.

Opkrævningen vil derfor blive udsendt ca 20 Januar til betaling 2. Februar.

 


(26. maj 2017)

Referat af den ordinære generalforsamling den 27. februar 2017.

Findes her: Referat af generalforsamlingen den 27. februar 2017

 


(19. februar 2017)

Forslag til generalforsamlingen

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 


(13. januar 2017)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 27. februar 2017 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig.

 


(2. april 2016)

Referat af den ordinære generalforsamling den 29. februar 2016.

Findes her: Referat af generalforsamlingen den 29. februar 2016

 


(21. februar 2016)

Forslag til generalforsamlingen

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 


(11. januar 2016)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 29. februar 2016 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig.

 


(29. maj 2015)

Fejl i opkrævningen for Juli kvartal.

 

Vi har desværre angivet en forkert dato for den periode den nyligt udsendte opkrævning gælder for.

 

Opkrævningen er på kr. 600 og det er angivet den gælder for perioden 1/4 til 30/6 2015.

Perioden skal selvfølgelig være fra 1/7 til 31/12 2015.

Altså sidste halvdel af 2015.

 

Vi beklager den ulejlighed dette har medført hos vore medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Rosenholms net. 

 


(19. april 2015)

Referat af den ordinære generalforsamling den 23. februar 2015.

Findes her: Referat af generalforsamlingen den 23. februar 2015

 


(16. februar 2015)

Forslag til generalforsamlingen

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 


(12 januar 2015)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 23. februar 2015 kl 19,00 på Rosengården i Hornslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig.

 


Problemer med mailserveren den 23/ 8 2014.

 

Læs mere under Drift status


(9. marts 2014)

Referat af den ordinære generalforsamling den 24. februar 2014.

Findes her: Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2014

 

 


(15. februar 2014)

Forslag til generalforsamlingen

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

Husk tilmelding, hvis du ønsker at spise med efter generalforsamlingen.

 


(4. januar 2014)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 24 februar 2014 kl 19,00 på Rosengården i Hornslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen

 

 

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig. 

 


(4. januar2014)

Ny Email vejledning

Under Email "Mail opsætning mm" er indlagt en vejledning i opsætningen af Spam og antivirus filter

 


(4. januar 2014)

Rosenholms Nets ny hjemmeside

Rosenholms Net har nu fået en ny hjemmeside, opbygningen er i væsentlighed som den gamle, ændringen er primært teknisk hvor den er ændret fra at være skrevet i ren HTML til at være et CMS system.

 


(22. maj 2013)

Referat af ekstraordinære generalforsamling den 8/4 2013.

findes her: Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 8 april 2013

 


 

Rosenholms Nets konkurence om Logo

Denne blev vundet af Thomas Kristensen med følgende logo